centro ocupacional

PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL, CON IDADES COMPRENDIDAS ENTRE OS 18 E OS 59 ANOS, CON NECESIDADES DE APOIO EXTENSA E/OU XERALIZADA EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

centro de día

PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL, CON IDADES COMPRENDDAS ENTRE OS 18 E OS 59 ANOS, CON NECESIADES DE APOIO LÍMITE E/OU INTERMITENTE.